fbpx

Inteligentne pomiary

Pomiar zużycia mediów (woda, gaz, prąd) przez odbiorców indywidualnych, instytucji publicznych i gminnych

Przy dzisiejszych podwyższonych cenach prądu i gazu nie wystarczy wpisywać rachunki do tabelki, nie wystarczy sczytać je raz w miesiącu, bo w ten sposób nie da się śledzić zużycia na odpowiednim poziomie i sprawdzić, kiedy w ciągu dnia występowały szczyty i minima zużycia. Za mało posiadamy w ten sposób danych do obniżenia zużycie energii i optymalizacji pracy naszego systemu.

System WaterScope IoT Retrofit udostępnia dane pomiarowe za pomocą urządzeń zainstalowanych na istniejących licznikach. Akcesoria te montowane są na licznikach energii elektrycznej, gazu i wody i w sposób ciągły monitorują rzeczywistą ilość zużytej energii, następnie dane są zapisywane i przesyłane do systemu online oraz udostępniane właścicielowi i operatorowi. Jednocześnie możliwe jest także rozmieszczenie w pomieszczeniach urządzeń do pomiaru temperatury, tak aby można było skoordynować optymalną temperaturę z zużyciem. Mierniki temperatury nie wskazują temperatury, więc nie wpływają na odbiór ciepła przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu, ale dostarczają dokładnych danych pozwalających na optymalizację zużycia energii.

System WaterScope IoT Retrofit przesyła dane bezprzewodowo do serwera wykorzystując nową technologię telekomunikacyjną nieopartą na Wi-Fi, zapewniając tym samym usługę dostępną na terenie całego kraju, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, przy bardzo wysokim bezpieczeństwie przesyłu informacji.

Przy pomocy Dashboarda można w łatwy sposób śledzić stany liczników, dzienne, tygodniowe i miesięczne zużycia, a także można porównać wartości planowane z rzeczywistymi pomiarami. Aplikacja dostępna jest na komputer, tablet jak i telefon. Wszystkie dane i wykresy są wyraźne i czytelne na każdym w/w urządzeniu.

Regularne pomiary i analiza danych pomaga użytkownikom optymalnie obsługiwać ogrzewanie, oświetlenie i inne systemy danej instytucji. Na podstawie krzywych zużycia można określić optymalną pracę, poprawić wydajność, co oznacza zmniejszenie zużycia, a tym samym zmniejszenie wysokości rachunków za media. Analizując dane, można zmienić nawyki, a w instytucjach można osiągnąć oszczędności zurzycia energii nawet do 20%.

Odczyt liczników staje się możliwy po zamontowaniu odpowiedniej nakładki impulsowej, która jest zależna od typu licznika. Po podłączeniu pulsometru do urządzenia zbierającego dane pomiarowe, urządzenie automatycznie łączy się z siecią i rozpoczyna się pomiar oraz przesyłanie danych. (W celu określenia odpowiedniego typu pulsometru należy zwrócić się do specjalisty, gdyż w przypadku niektórych urządzeń pomiarowych nie jest możliwe zainstalowanie takiej nakładki.)

Wizualizacja

Zmierzone wartości systemu gromadzenia danych WaterScope IoT można wyświetlić zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Jeśli wyświetlanie odbywa się na komputerze, użytkownik po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła loguje się poprzez przeglądarkę WWW do systemu, gdzie może przeglądać, analizować i eksportować dane z własnych liczników. Kilku użytkowników może mieć dostęp do danych pomiarowych kilku różnych obiektów, w takim przypadku w górnej części ekranu mogą wybrać dashboard wyświetlający dany obiekt, który chcą widzieć.

W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego dostęp do danych można uzyskać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji do pobrania i zalogowania się do systemu. W takim przypadku w aplikacji można wybrać obiekt do wyświetlenia.

Tak zwane pulpity nawigacyjne zawsze pokazują zmierzone dane w kilku różnych trybach wyświetlania, dzięki czemu dane można zobaczyć na wykresach, dane bieżące i zsumowane są wyświetlane cyframi, a tabelaryczne i kolorowe liczby i wykresy pomagają w szybkim przeglądzie. Ustawienia są zmienialne w zależności od tego, co jest ważne i przydatne dla użytkownika. Dane można łatwo wyeksportować do postaci tabelarycznej.

System może obsługiwać zaprogramowane alarmy – jeśli określone zmierzone wartości przekroczą ustawiony limit, system wysyła komunikat alarmowy do skonfigurowanego urządzenia (komputera, poczty e-mail, tabletu, smartfona, lub SMS na telefon komórkowy).

Ponadto system może śledzić trendy zużycia, wskazując w ten sposób na odchylenia od normy – m.in. w przypadku wodomierza wskazuje na pękniętą rurę lub nieuzasadnione zużycie prądu lub gazu w przypadku innych mediów. Jest również w stanie przewidzieć dzienne/tygodniowe/miesięczne zużycie na podstawie ciągłego pomiaru, wskazując w ten sposób zużycie ustalonego limitu lub możliwe jego przekroczenie.

Copyright © - 2023 - Waterscope Zrt. - Weboldal készítés: Webergoline Kft.