fbpx

Studium przypadku

zalaapáti vízfogyasztásmérő

Licznik zużycia wody w Zalaapáti

Wykrywanie i usuwanie usterek ubytku wody za pomocą urządzenia WatrerScope IoT w Zalaapáti, mijscowości obsługującej 1 700 mieszkańców

Monitorowanie maszynowni studni WaterScope IoT

Regionalny wodociąg miał problem polegający na tym, że nie posiadał odpowiednich informacji na temat stanu eksploatacji studni. Szukali rozwiązania do monitorowania, które można by zainstalować w istniejących szybach odwiertów i dostarczyć dodatkowych informacji w celu obniżenia kosztów operacyjnych.

Pomiar ciśnienia za pomocą Inteligentnego urządzenia ZAK w Sopron

Za pomocą inteligentnego urządzenia do pomiaru cisnienia ZAK można łatwo monitorować wahania ciśnienia, co może wskazywać na pęknięcia rury lub nieautoryzowanego użycia wody. Narzędzie dostarcza dane w regulowanych odstępach czasu, dzięki czemu trendy mogą być obserwowane na bieżąco.

Monitorowanie IoT przepompowni ścieków

System monitorowania pomp w studzienkach ściekowych, zdolny do monitorowania czasu pracy i poboru prądu zainstalowanych pomp, pomiaru wartości ciśnienia w instalacji oraz poziomu ścieków. W sposób ciągły monitoruje stan pracy przepompowni i wskazuje stan wbudowanego wyłącznika prądowego.

Monitorowanie systemu pompy próżniowej REDIVAC

W 2002 r. regionalne wodociągi zainstalowały system pomp próżniowych przy użyciu technologii Redivac i szukały rozwiązania umożliwiającego zbudowanie sieci monitorowania, która pomogłaby w bardziej wydajnym działaniu systemu.

Monitoring sieci wodociągowej

Inżynierowie biorący udział w obsłudze poszukiwali prostego i skutecznego systemu monitoringu, który pozwoliłby kontrolować sieć wodociągową na ich terenie, zmniejszyć straty wody i zwiększyć wydajność.

Copyright © - 2023 - Waterscope Zrt. - Weboldal készítés: Webergoline Kft.