fbpx

Esettanulmányok

Különféle vízipari szegmensből

zalaapáti vízfogyasztásmérő

Zalaapáti vízfogyasztás mérő

Vízveszteségi hiba feltárása és kezelése S2N eszközzel, egy 1 700 főnyi lakosságot ellátó településen, Zalaapátiban

WaterScope IoT Kútgépház monitoring

Egy regionális vízműnél felvetült egy olyan probléma, hogy nem rendelkezett megfelelő információkkal a vízkútaknák működési állapotáról. Olyan felügyeleti megoldást kerestek, amely a meglévő kútaknákba telepíthető, és további információt szolgáltathat az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.

Soproni Okos ZAK nyomásmérő

Az okos ZAK nyomásmérő alkalmazásával egyszerűen megfigyelhetővé válik a nyomásingadozás, aminek segítségével következtethetünk csőtörésre és jogosulatlan vízhasználatra. Az eszköz beállítható időközönként szolgáltat adatot, ezért naprakészen lehet megfigyelni a trendeket.

IoT Szennyvízátemelő gépház monitoring

Szennyvízátemelő aknák szivattyúinak monitoringjára alkalmas rendszer, amely képes beépített szivattyúk üzem idejenek és áramfelvételének monitoringjára, a rendszer nyomásértékeinek és a szennyvíz szintjének mérésére. Folyamatosan követi az átemelő üzemállapotát, jelzi a beépített áramvédő kapcsoló állapotát.

REDIVAC vákuumszivattyú rendszer monitoring

A regionális vízmű, 2002-ben telepített vákuumszivattyú rendszert a Redivac cég technológiáját használva és megoldást keresett a rendszer hatékonyabb működését segítő monitoring hálózat kiépítéséhez.

Vízhálózat monitoring

Az üzemeltetésben részt vevő mérnökök egyszerű és hatékony monitoring rendszert kerestek a területükön levő vízhálózat ellenőrzésére, a vízveszteségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.